நானும் என் அறை தோழியும் அவளிடம் இருமுறை ஊடுருவ வேண்டும் என்று இந்த கேவலமான வேசி விரும்புகிறது

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).

Ads