என்னையும் என் நண்பனையும் இருமுறை ஊடுருவிச் செல்ல என் வளர்ப்பு சகோதரி அனுமதித்தார்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).

Ads