இந்த கேவலமான வேசி இந்த மோசமான இருபால் பையனையும் அவனது அறை நண்பனையும் புணர்ந்தான்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).

Ads