ஒரு டீன் ஏஜ் பள்ளி மாணவி தனது மாற்றாந்தரையைக் குடுப்பதற்காக வகுப்புகளைத் தவிர்க்கிறார்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).