செக்ஸ் வீடியோக்களை சாப்பிடும் புண்டை மட்டுமே - ஒரு மில்ஃப் தங்கள் புண்டையை ஒரு டீனேஜரை விட அதிகமாக சாப்பிட விரும்புகிறார்

சில கொம்பு மில்ஃப்ஸை நான் அறிவேன், அவர்கள் தங்கள் புண்டையை தங்கள் கணவர் அல்லது மாற்றாந்தாய் சாப்பிட எதையும் செய்வார்கள், ஒரு டீன் ஏஜ் தன் புண்டையை நக்க என்ன செய்வார் என்பதை விட. இந்த மில்ஃப் அவர்களின் புண்டை சாப்பிடுவதால் மிகவும் ஆவேசமாக இருக்கிறார்கள், ஆண் அல்லது பெண் விபச்சாரிகளுக்கு கூட அவர்கள் புண்டை சாப்பிட பணம் கொடுக்கிறார்கள். புண்டை உண்ணும் வகை இதையெல்லாம் மேலும் பலவற்றைச் செய்கிறது.