பெல்லா ரோஸின் சகோதரன் அவளது புண்டையை குடுக்கும் போது அவளிடம் கருணை காட்டவில்லை

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).