நான் என் கொழுத்த கழுதையை வெறித்துப் பார்த்தபடி என் சகோதரியின் காதலன் முகத்தில் அமர்ந்தேன்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).