நானும் என் அறை தோழனும் எங்கள் வீட்டை சூடுபடுத்தும் விருந்தில் என் சகோதரனைப் புணர்கிறோம்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).