அவள் வேலைக்குச் செல்வதற்கு முன் நானும் என் கொம்புள்ள மனைவியும் புணர்ந்தோம்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).

Ads