அவளுடைய நண்பர்கள் அவளை கிண்டல் செய்வதைக் கேட்ட சகோதரர் சகோதரியின் புண்டையை சாப்பிட்டு நக்கினாள்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).

Ads