😉 இந்த முகமூடி அணிந்த பொன்னிற முகத்தையும் தொண்டையையும் பல்வேறு நிலைகளில் புணர்ந்தேன்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).