லாலி லிப்ஸ் தனது காதலனின் பிறந்தநாளுக்கு அவரது சிறந்த நண்பரை மயக்கி, புணர்ந்தார்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).