நானும் என் நண்பனும் என் மனைவியை ஒரு வேசியைப் போல் பாத்தோம், அவள் அதை விரும்பினாள்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).

Ads