நானும் எனது சிறந்த நண்பரும் ஒருவரையொருவர் காதலனை மாற்றிக் கொண்டோம்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).