டானிகா மோரி மற்றும் ஸ்டீவ் மோரி ஆகியோர் உட்கார்ந்திருக்கும் அறை படுக்கையில் சறுக்கும் வரை இந்த பரத்தையரைப் பிடிக்கிறார்கள்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).