கணவர் பார்க்கும் போது ஒரு மருத்துவர் பொன்னிற கர்ப்பிணி மில்பை உணர்கிறார்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).

Ads