ஒரு பொன்னிற குட்டி டீன் விரல் விட்டு, பின்னர் பூமி சிதறும் புணர்ச்சிக்கு ஆழமான குத

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).

Ads