ஒரு தனி ஆண் தனது பெரிய சேவலுக்கு பால் கறக்கும் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறான்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).