ஒரு ஜெர்மன் வேசி எகான் கோவால்ஸ்கி கழுதையில் ஒரு தேதியால் புணர்ந்தார்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).