இந்த மனிதனும் இந்த பொன்னிறமான திருநங்கையும் ஒருவரையொருவர் மெல்ல உறிஞ்சுகிறார்கள்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).