இந்த பையன் தனது சகோதரி கிளாரி மற்றும் அவளுடைய சிறந்த நண்பன் ஈவா சி ஆகியோருடன் உடலுறவு கொண்டு அவர்களுடன் சேர்ந்து கொள்கிறான்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).