இந்த கருங்காலி முதிர்ந்த தன் மகளின் கணவனுக்கு அவனது வாழ்க்கையின் சிறந்த ப்ளோஜாப் கொடுக்கிறது

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).

Ads